Så går det till

Man kan arbeta på lite olika sätt, men så här arbetar vi.

1. Intervju

Du berättar vad du vill ha hjälp med, vi lyssnar och antecknar. Vi ställer följdfrågor och du förklarar mer ingående. God kommunikation och information är alltid nyckeln till ett gott samarbete och ett bra resultat.

2. Material

Du vill anlita oss -kul tycker vi! Då är det dags för att du skickar över eventuellt material i form av bilder och din logo. Har du inte detta eller helt enkelt vill ha något nytt så hjälper vi såklart till med detta!

3. Designförslag

Nu börjar skapandet! För att du som kund ska känna att du är  med i processen så arbetar vi alltid fram ett designförslag utefter det vi pratade om i steg 1.

4. Hemsida/granskning

Tillsammans hittade vi en passande design och nu börjar bygget av den nya hemsidan. Du som kund erbjuds att följa arbetet med hemsidan och granska den under arbetets gång.

5. Domän/publicering

Du har godkänt hemsidan och nu är det dags för publicering. Vi erbjuder våra kunder olika paketlösningar på webbhotell och underhåll. Vi hittar något som passar dig och din nya hemsida.

6. Uppföljning

Grattis, du sitter nu på en grafiskt tilltalande hemsida som är användarvänlig både för dig och dina besökare! Men vi vill ändå ha en uppföljning med dig. Är du nöjd? Något mer vi kan göra för dig?